Tanışma Oyunları

TOPLA TANIŞMA OYUNU

Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. Öğretmen elindeki topu çocuklara gösterir ve “Bu benim en sevdiğim topum.  Topumu tutan adını söyler” der. Çocuklara sırayla topu atar. Her çocuk topu tuttuktan sonra  adını söyler ve topu tekrar öğretmene atar, öğretmende adını tekrar söyler. Öğretmen her çocuğa topu mutlaka atmalıdır. Bazı çocuklar ilk seferde adını söylemek istemez daha sonra tekrar onlara şans verilmelidir.

İPLE İSİM SÖYLEME

Çocuklar daire şeklinde otururlar. Öğretmen çocuklara daha önce örümcek görüp görmediklerini sorar. Daha sonra onlara önceden hazırladığı örümcek ve örümcek ağı resmini gösterir. Şimdi sınıfın örümcek ağını yapacaklarını söyler. Çocuklara ipi atar çocuklar bir eliyle ipi tutar ve adını söyler. Diğer eliyle ipi başka bir çocuğa atar. Oyun her çocuk adını söyleyene kadar devam eder.

İSMİMİZİ RİTİMLE SÖYLEYELİM

Öğrenciler yarım ay şeklinde oturur. Öğretmen ellerini çırparak ve ismini heceleyerek “Benim adım Nazlı senin ki ne?” diye sorar. Daha sonra çocuklar sırayla birbirlerine önce adlarını söyleyip sonrada arkadaşına adını sorarak oyunu devam ettirir. Her öğrenci adını söyleyene kadar oyun devam eder. Oyuna farklı hareketlerde katılabilir. Ayağını yere vurma, elleriyle dizine vurma vb.

ADINI SÖYLEYEN HEYKEL

Öğretmen sınıfta bir müzik açar. Çocuklara müziği durdurduğunda heykel gibi hareketsiz kalmalarını söyler. Öğretmen müzik durduğunda bir çocuğun yanına giderek  “Benim adım Nazlı senin adın ne?” diyerek sorar. Çocuklardan adlarını yüksek sesle söylemelerini ister. Her çocuğun adı söylenene kadar oyun devam eder. Öğretmen çocuklardan farklı pozisyonlarda duran heykel olmalarını isteyebilir.

HOPLARIZ ZIPLARIZ OYUNU

Öğretmen aşağıdaki tekerlemeyi söyler. Herkes  yer çömelir ve gözlerini kapar. Bir çocuklun üzeri örtülür ve “Kim yok?”  diye sorulur. Diğer çocuklar ayağa kalkar ve kimin olmadığını bulmaya çalışır.

Hoplarız zıplarız
Havalara uçarız
Kedi gibi yumulur
Gözleri de kaparız

KAHKAHA OYUNU

Öğrenciler yarım ay şeklinde oturur. Öğretmen elindeki topu çocuklara gösterir ve “Bu topu havaya atacağım tekrar tutuna kadar herkes kahkaha atacak“ ve  “Topu tuttuğumda da herkes çok sessiz olacak” der. Öğretmen topu her atıp tuttuktan sonra bir çocuğun adını söylemesini ister. Oyun her çocuk adını söyleyene kadar devam eder. Aynı zamanda öğretmen bu oyunla çocuklara sesli-sessiz kavramını öğretmiş olur.

Kim Bu?

“Kim Bu” oyunu sayesinde çocuklar sınıf arkadaşlarını daha dikkatli inceleme ve çevresini keşfetme imkanı bulabilirler. Öğretmen kimseye belli etmeden bir çocuğu seçer ve o çocuğun özelliklerini söyler. “Mavi bir tişörtü var, uzun saçları var” gibi özellikleri sayar. Öğrenciler de, öğretmenin hangi çocuğu tarif ettiğini bulmaya çalışır.

Merhaba Oyunu

Merhaba oyunu çok zevkli bir oyundur. Bu oyun sırasında öğretmen bir bilgisayardan ya da cdden bir müzik açar. Çocuklara birbirlerinden çok uzaklaşmadan sınıf içerisinde dolaşmalarını ister. Müzik durduğunda en yakınlarındaki çocuğa giderek “Merhaba” diyip el sıkışmalarını ve birbirlerine isimlerini söylemelerini ister.

Benzer Etkinlikler

Leave a Comment